Vastuuvapauslauseke

Huomaa, että kaikkien Grünenthal GmbH:n ja sen tytäryhtiöiden (jatkossa "Grünenthal”) julkaisemien internetsivustojen käyttö perustuu näihin käyttöehtoihin (”Vastuuvapauslauseke"). Julkaisemalla sivustosi osoitat hyväksyväsi tämän vastuuvapauslausekkeen.

1. Yleistä tietoa

Tämä verkkosivusto koskee Grünenthalin yrityskuvaa. Se tarjoaa tietoa Grünenthal Groupista, Grünenthal GmbH:sta ja sen tytäryhtiöistä. Verkkosivustolla yrityksestä, sen tuotteista ja vastaavista aiheista esitetyt/annetut tiedot on suunnattu työnhakijoille, journalisteille, potilaille ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Verkkosivuston sisällön on luonut talon sisäinen toimitustiimi, ja se on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Toimitustiimillä ei ole lääketieteellistä asiantuntemusta. Verkkosivustolla ei ole myynninedistämismarkkinointia tai tukea sponsoreilta. Tämä verkkosivusto ei hyväksy minkäänlaista mainontaa. Se ei mainosta tai saa rahoitusta mainonnasta tai kaupallisen sisällön esittämisestä. Emme myöskään hyväksy rahoitusta laitoksilta, sairaaloilta tai keneltäkään, joka liittyy terveydenhuollon ammattikuntaan.

 

1.1. Ajankohtaisuus

Grünenthalin internet-toimitustiimi pyrkii kaikin tavoin tarjoamaan asianmukaista ja ajantasaista tietoa yrityksestä ja sen tuotteista internetsivustoillaan. Grünenthal ei kuitenkaan sitoudu tarjoamaan mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta näiden internetsivustojen sisällön tarkkuudesta ja/tai eheydestä. Grünenthal pidättää oikeuden poistaa, muuttaa tai täydentää internetsivustojensa sisältöä, tai poistaa ne internetistä joko kokonaan tai osittain milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta mistä tahansa sopivaksi katsomastaan syystä.

 

1.2. Vastuun poissulkeminen

Grünenthalin internetsivustojen operaattorit tai muut suunnitteluun, tuotantoon tai toimittamiseen osallistuvat osapuolet eivät ota mitään vastuuta suorista vahingoista, vahingoista, jotka tapahtuvat ohimennen, tai näitä seuraavista vahingoista, epäsuorista vahingoista tai rangaistuksista, mukaan lukien vahingot, jotka aiheutuvat näille internetsivustoille tai mille tahansa niihin liittyville internetsivustoille siirtymisestä, edellä mainittujen internetsivustojen käytöstä tai niiden käyttömahdollisuuden puutteesta tai näiden sivustojen sisällön virheistä tai laiminlyönneistä.

Internetsivustot sisältävät hypertekstiviitteitä (”Linkit”) tietoihin, jotka sijaitsevat palvelimilla, joita hallinnoivat kolmannet osapuolet ja joita Grünenthal ei voi hallita. Grünenthal ei siten lupaudu tarjoamaan mitään takuuta tällaisten tietojen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta tai muista näkökohdista. Internetsivustojemme käyttäjät hyväksyvät, että linkkien käyttö kolmansien osapuolten tietoihin tapahtuu heidän omalla riskillään.

 

1.3. Tekijänoikeudet

Grünenthalin internetsivustoille esitetyt sisällöt - ja niihin sisältyvät tai niissä mainitut tiedot - on tarkoitettu ainoastaan tiedonantotarkoituksiin. Niitä voidaan käyttää yksinomaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Näiden internetsivustojen sisällöt ovat - ellei muuta ole ilmoitettu - Grünenthalin omaisuutta ja siten niitä suojaavat tekijänoikeudet sovellettavan maailmanlaajuisen tekijänoikeus- ja tavaramerkkisopimuksen mukaisesti. Asianomainen kirjoittaja säilyttää nimenomaisesti tekijänoikeudet. Kopiointi, siirtäminen tai muunlainen käyttö on kielletty. Jos artikkeleita tai osia artikkeleista tulostetaan tai kopioidaan, tulostusmaksu on maksettava. Mikä tahansa internetsivustoillamme sijaitsevan brändin tai muun tavaramerkin käyttö edellyttää näiden oikeuksien haltijan kirjallista hyväksyntää etukäteen.

 

2. Tuotetiedot

Tämä on kansainvälinen verkkosivusto, joten sisältö ei ehkä ole sovellettavissa maahasi. Lääkäreiden on huomioitava kansallisesti sovellettavat asiantuntijatiedot, jotka löytyvät Grünenthalin paikallisten organisaatioiden internetsivustoilta. Nimetyt tuotteet eivät tietyissä olosuhteissa ole ehkä saatavilla kaikissa maissa tai ne tunnetaan asianmukaisilla maakohtaisilla nimikkeillä.

Internetsivustomme saattavat sisältää lääketieteellisiä aiheita ja hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja. Näitä tietoja ei saa käyttää terveysongelman tai sairauden diagnosoinnissa, sillä niitä ei pidä eikä voi käyttää hoitavan lääkärin tai lääkettä toimittavan farmaseutin antamien ohjeiden korvikkeena. Jokaisessa yksilöllisessä tapauksessa lääketieteelliset neuvot vaativat keskustelua koulutetun lääkärin kanssa, fyysistä tutkimusta ja tietyissä tilanteissa muita diagnostisia toimenpiteitä.