Tähän päivään saakka potilaiden hyvinvointi on ollut ajattelumme ja toimintamme keskipiste – ja sellaisena sen on pysyttävä myös tulevaisuudessa.

Olemme aloitteellinen asiantuntija, joka tuottaa todellista hyötyä potilaille. Se on Grünenthalin tarkoitus. Itsenäisenä, kansainvälisenä, tutkimuspohjaisena lääkeyhtiönä turvaudumme pitkäaikaiseen kokemukseemme innovatiivisessa kivunhoidossa ja huipputeknologioiden kehittämisessä parantaaksemme potilaiden terveyttä ja elämänlaatua.

Kipu on yleisin yksittäinen syy, jonka vuoksi pyydetään neuvoa lääketieteen ammattilaiselta. European Pain Federation (EFIC®) toteaa, että siinä missä akuuttia kipua voidaan kohtuudella pitää sairauden tai vamman oireena, krooninen ja toistuva kipu on erityinen terveydenhuollon ongelma ja sairaus itsessään. Kivulla, ja erityisesti kroonisella kivulla, voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus sinun ja läheistesi elämänlaatuun.

Useimmille meistä monet asiat ovat itsestään selviä: uni, työ, huoleton laatuaika kumppanin, perheenjäsenten ja ystävien kanssa, lomat, harrastukset ja henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet, joustava ja spontaani elämä. Potilaille, joiden päivittäistä elämää kipu määrittää, kaikki tämä on usein ulottumattomissa. Me Grünenthalilla olemme ottaneet tavoitteeksemme parantaa jälleen näiden potilaiden elämänlaatua panostamalla yritystoiminnassamme heidän etuihinsa ja terveyteensä. Haluamme ymmärtää paremmin heidän täyttymättömiä tarpeitansa sekä suuria ja pieniä haasteitansa. Tällä tavalla voimme keskittää tutkimus- ja kehitystoimintamme paremmin niihin näkökohtiin, joista on hyötyä potilaille.

Tutkimuspohjaisena lääkeyhtiönä olemme erittäin ylpeitä oman kehitystyömme tuotteista. Kestävä sijoittamisemme tutkimukseen ja kehitykseen on alan keskiarvon yläpuolella. Toimimme siis esimerkkinä ja sitoudumme uusien innovaatioiden luomiseen. Työskentelemme intensiivisesti löytääksemme uusia, tehokkaampia tapoja hoitaa kipua, kehittääksemme ratkaisuja lääketieteellisiin tarpeisiin ja tuodaksemme markkinoille valmisteita, joilla on vain vähän haittavaikutuksia. Tuotevalikoimamme kattaa laajan valikoiman lääkevalmisteita krooniseen ja akuuttiin kipuun. Koska kipua on monenlaista, eri tyyppiset kivut vaativat erilaisia hoitomenetelmiä, ja tarjoamme tuotteita sekä nosiseptiiviseen että neuropaattiseen kipuun.

Luodaksemme todellista lisäarvoa potilaillemme, haluamme ajatella epätavanomaisesti. Pyrimme vuoropuheluun ja tuomme merkittäviä hyötyjä potilaille. Tällä tavalla Grünenthal on mukana monilla alueilla – erityisesti ”Kipuun” liittyen. Olemme aktiivisia eri aloitteissa:


  • European Pain Federation (EFIC®) -järjestön sateenvarjo-organisaation tuella CHANGE PAIN® -aloitteemme parantaa potilaiden tilannetta käytännöllisten lähestymistapojen avulla päivittäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisätietoja: www.changepain.com
  • Kipuasiantuntijana arvostamme hedelmällistä tietojen ja kokemuksen vaihtoa motivoituneiden nuorten tutkijoiden kanssa. Yhdessä EFIC®-järjestön kanssa tuemme heitä EFIC-GRÜNENTHAL-apurahalla. Lisätietoja: www.e-g-g.info
  • ”Minun kipuni tuntuu kuin” -aloitteellamme tähtäämme lääkärien ja potilaiden välisen kommunikaation parantamiseen. Mitä tarkemmin potilaat pystyvät kuvailemaan oireitaan, sitä parempi mahdollisuus on tehokkaaseen kivunlievitykseen.
  • Tarjoamme ”Kivun sosiaalinen vaikutus” -käsitteen alla terveydenhuollon ammattilaisille, kivunhoitoryhmille, poliitikoille, vakuutuksenantajille, terveysviranomaisille, lainsäätäjille ja talouspäättäjille mahdollisuuden vaihtaa tietoja vaikutuksista, joita kivulla on eri yhteiskuntiin, terveyteen ja terveydenhuollon järjestelmiin Euroopassa.
  • Grünenthal tukee Euroopan parlamentin jäsenten ” Brain, Mind and Pain” -sidosryhmää, joka on Euroopan neurologisten sairausjärjestöjen liiton [EFNA]- ja Pain Alliance Europe [PAE] -järjestön aloite. Nämä kaksi potilaseturyhmää pyrkivät kannustamaan innovatiivisten hoitojen tutkimusta ja käyttöä, edistämään ehkäiseviä sekä itseohjautuvia lähestymistapoja, pienentämään stigmaa ja toimimaan yhdessä niin, että neurologisten ja kipusairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaatua saadaan parannettua.
  • Grünenthal on aloittanut virallisen kumppanuuden European Pain Patient Pathways Recommendations -projektin kehittämiseksi ja toteuttamiseksi kroonisia kipupotilaita Euroopassa edustavan Pain Alliance Europe (PAE) -järjestön ja kansalaisten valtuuksia ja vastuita päätöksenteossa edistävän ja tukevan Active Citizenship Network (ACN) -organisaation kanssa.
  • Grünenthal tekee myös yhteistyötä kansalaisten valtuuksia ja vastuita päätöksenteossa edistävän ja tukevan Active Citizenship Network (ACN) -järjestön kanssa, keräämällä hyviä käytänteitä ”Krooninen kipu: tehdään kipu näkyväksi” -projektiin.
  • Grünenthal osoitti sitoumuksensa potilaslähtöiseen tutkimus- ja kehitystyöhön ensimmäisellä Patient Summit -kokouksellaan maaliskuussa 2017. Se toi yhteen potilaseturyhmät, lääkärit ja Grünenthalin tutkijat määrittämään tapoja potilaiden mielipiteiden tuomiseksi tutkimus- ja kehitysprosessiin.
  • Lisäksi Grünenthal tukee vuosittaista EU:n Potilaan oikeuksien päivää, mikä tähtää kroonisia sairauksia sairastavien potilaiden oikeuksien ja hoitovaihtoehtojen parantamiseen.

M-N/A-FI-10-22-0002 October 2022